สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ADVANCE SEARCH

Tags :
Crowdfunding
ค้นหา

รู้จักการระดมทุนแบบ “SME-PO” ทางเลือกเสริมการเติบโตของ SME

Special Interview : Mission To The Moon x ก.ล.ต. ทำความรู้จัก “SME-PO” หรือ SME Public Offering การระดมทุนในวงกว้างมาร่วมรับฟังความรู้เกี่ยวกับ SME-PO กับคุณไพบูลย์ ดำรงวารี ผอ. ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2 สำนักงาน ก.ล.ต. ที่จะช่วยให้ SME ไทยก้าวไปในอนาคต ได้อย่างแข็งแรงและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งช่องทางของเหล่า SME ไทย ที่จะเข้าถึงการระดมทุนเพื่อพัฒนาการเติบโตให้ธุรกิจ

22.03.2022 Share on :
Related Content