สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ADVANCE SEARCH

Tags :
Crowdfunding
ค้นหา

เครื่องมือระดมทุน

สำหรับท่านที่ต้องการระดมเงินทุนผ่านตลาดทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup

ดูทั้งหมด

สำรวจตัวเอง

เพื่อค้นพบช่องทางระดมทุน

ท่านสามารถหาคำตอบได้ด้วยตัวของท่านเอง โดยใช้เวลาเพียงน้อยนิด
ผ่านการตอบคำถามเพียงไม่กี่ข้อ

เริ่มแบบสำรวจ

แหล่งข้อมูลระดมทุน

สำหรับท่านที่ต้องการระดมเงินทุนผ่านตลาดทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup

ดูทั้งหมด

SEC EVENT

แสดงกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆของหน่วยงาน

ดูทั้งหมด

คลิปวิดีโอที่น่าสนใจ

ท่านสามารถรับชมคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ

คลินิกระดมทุน

หากมีข้อสงสัยด้านข้อมูลและการเข้าสู่กระบวนการระดมทุนของ กิจการของท่าน

สามารถฝากข้อความ เพื่อนัดหมายขอเข้ารับคำปรึกษา ด้านการระดมทุนกับเราได้

กรอกข้อมูล