สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ADVANCE SEARCH

Tags :
Crowdfunding
ค้นหา

SEC Fintech For SMEs and Startups

SEC FinTech for SMEs and Startups: Innovation for Financial Inclusion คับคั่งไปด้วยความรู้ สัมมนา บูธนิทรรศการ และ Business Matching ที่จะมาเปิดโลกนวัตกรรมทางการเงินและขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

27.02.2020 Share on :

"SEC FinTech for SMEs and Startups: Innovation for Financial Inclusion" คับคั่งไปด้วยความรู้ สัมมนา บูธนิทรรศการ และ Business Matching ที่จะมาเปิดโลกนวัตกรรมทางการเงินและขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 27 ก.พ. นี้ @สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5​

คลิก Link เพื่อรับชมงานสัมมนา SEC Fintech For SMEs and Startups 

https://www.facebook.com/164613920841820/videos/1655467861301317  

https://www.facebook.com/164613920841820/videos/239387317079924