สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ADVANCE SEARCH

Tags :
Crowdfunding
ค้นหา

รู้จักเครื่องมือระดมทุน

สำหรับท่านที่ต้องการระดมเงินทุนผ่านตลาดทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup ต้องทำความรู้จักกับ “ผลิตภัณฑ์” ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่จะเสนอขาย ให้แก่ผู้ลงทุน และช่วยให้ท่านได้มาซึ่งเงินทุนสำหรับนำไปใช้ดำเนินธุรกิจหรือขยายกิจการต่อไป โดยปกติแล้วการที่จะออกผลิตภัณฑ์เพื่อการระดมทุนเหล่านี้ได้ อย่างน้อยท่านต้อง ประกอบธุรกิจในรูปแบบของ “บริษัทจำกัด” และเริ่มต้นศึกษาวิธีการออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์ได้ที่นี่ … แล้วท่านจะรู้ว่าการระดมทุนไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด :)