สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ADVANCE SEARCH

Tags :
Crowdfunding
ค้นหา

การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture)

หุ้นกู้ที่ให้สิทธิแก่ผู้ลงทุน ในการแปลงสถานะจากเจ้าหนี้เป็นเจ้าของร่วมในกิจการได้ในอนาคต

Share on :

ดาวน์โหลดเอกสารจัดทำ Factsheet http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/8417s.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมsme@sec.or.th หรือโทร 1207 กด 4

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม