สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ADVANCE SEARCH

Tags :
Crowdfunding
ค้นหา

การออกหุ้นสามัญ (Common Stock)

“หุ้นสามัญ” ที่ออกเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของกิจการ โดยเป็นการเสนอขายให้ผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) เท่านั้น

Share on :

ดาวน์โหลดเอกสารจัดทำ Factsheet http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/8417s.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมsme@sec.or.th หรือโทร 1207 กด 4

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม