สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ADVANCE SEARCH

Tags :
Crowdfunding
ค้นหา

SEC Fintech Virtual Seminar 2020

ก.ล.ต. ขอเชิญพบกับตอนแรกของ SEC Fintech Virtual Seminar 2020 สัมมนาออนไลน์ที่จะช่วย #สร้างทางเลือก #เสนอทางรอด ให้ธุรกิจและสังคมผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทางการเงิน

30.04.2020 Share on :

ก.ล.ต. ขอเชิญพบกับตอนแรกของ SEC Fintech Virtual Seminar 2020 สัมมนาออนไลน์ที่จะช่วย #สร้างทางเลือก #เสนอทางรอด ให้ธุรกิจและสังคมผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทางการเงิน หรือ #Fintech

มาร่วมเปิดมิติใหม่แห่งการระดมทุนในยุคดิจิทัล #Crowdfunding พร้อมไขความลับจากประสบการณ์ตรง ผ่านการพูดคุยสด ๆ กับผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ท่านในเสวนาหัวข้อ “Power of the crowd: ฝ่าวิกฤต COVID-19 ด้วยคราวด์ฟันดิง” ทาง facebook LIVE ของ สำนักงาน กลต. ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เม.ย. นี้ เวลา 10.00-11.30 น.