สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ADVANCE SEARCH

Tags :
Crowdfunding
ค้นหา

(Zoom) Virtual Pitching Event

Impact Enterprise 20 : Growing social impact investment in Thailand

25.03.2021 Share on :

Impact Enterprise 20 : Growing social impact investment in Thailand

(Zoom) Virtual Pitching Event (วันที่ 8 และ 25 มีนาคม 2564)

ช่วงที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา  14:00 - 15:30 น

บรรยายช่องทางการระดมทุนของ SE โดย ผอ.ไพบูลย์ ดำรงวารี และเปิดให้ SE จำนวน 4 รายซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจ Environmental Conservation ได้นำเสนอข้อมูลธุรกิจ แผนงาน ผลงาน (pitching) ได้แก่ 
Fisherfolk , Moreloop , Fang Thai Factory , Inno Waste

และกิจกรรม ถาม-ตอบ ในช่วงท้ายของงาน

รูปแบบงาน: จัดผ่านช่องทาง Zoom meeting ของสำนักงาน โดยแบ่งเป็น 2 วัน โดยทุก session จะใช้ภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานจะ online เข้าระบบ Zoom ซึ่งต้องลงทะเบียนมาก่อนที่จะส่ง link เข้าระบบ zoom ไปให้ ไม่ได้ถ่ายทอดสดผ่าน FB live ของสำนักงาน 

ท่านที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ คลิก

"ChangeFusion and UNDP cordially invite you to participate in the virtual Pitching Event “Impact Enterprise 20 (IE20) : Growing social impact investment in Thailand”

 Impact Enterprise 20 is a program we have initiated since 2020 to grow social impact investment in Thailand by matching viable social enterprises with the financial capital needed so as to better support the development of the social enterprise sector in the long run.

 As part of the program, UNDP and Changefusion are organizing a virtual pitching event to facilitate the matchmaking between impact investors and impact enterprises as well as to increase the enterprises’ exposure to the wider impact investor community within the Asia Pacific region.

Asian Venture Philanthropist Network (AVPN) and the Securities and Exchange Commission, Thailand would be our key outreach partners in bringing in members from their impact investor networks.

This virtual pitching event will be showcasing 10 outstanding impact enterprises who are currently seeking additional capital to scale both their business and impacts. 

We will be organizing the virtual pitching event on Zoom, which will take place on two Thursdays in the second half of March 2021."