สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ADVANCE SEARCH

Tags :
Crowdfunding
ค้นหา

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมออกบูธภายในงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 20 (Money Expo 2020)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมออกบูธภายในงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 20 (Money Expo 2020)

22.10.2020 Share on :

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมออกบูธภายในงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 20 (Money Expo 2020) ภายใต้แนวคิด“สถานีเรียนรู้การลงทุน” เพื่อมุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการเงินการลงทุนให้ประชาชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ใน 6 สถานีลงทุน พร้อมนำทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำผู้ที่สนใจวางแผนการลงทุน รู้ช่องทางในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อปกป้องตัวเองจากภัยกลโกง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ SMEs และ Startups ขอรับบริการคำแนะนำเส้นทางการระดมทุนและเครื่องมือที่ตอบโจทย์แก่ผู้ประกอบการในโซนคลินิกระดมทุน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสัมมนาอัปเดตความรู้การเงินการลงทุนในบรรยากาศที่เป็นกันเอง (fireside chat) จาก influencer ด้านการเงินและการลงทุน ณ บูธสำนักงาน ก.ล.ต. (M9) อาคารชาเลนเจอร์ 1–2  อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563