สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ADVANCE SEARCH

Tags :
Crowdfunding
ค้นหา

“ปลดล็อก Crowdfunding, ESOP และ Convertible Note เพื่อ Digital Startups

เสวนาออนไลน์ หัวข้อ

10.03.2022 Share on :

ขอเชิญร่วมรับฟัง เสวนาออนไลน์หัวข้อ “ปลดล็อก Crowdfunding, ESOP และ Convertible Note เพื่อ Digital Startups ฟังตรงจาก ก.ล.ต.”
ร่วมเสวนาโดย คุณไพบูลย์ ดำรงวารี ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2 สำนักงาน ก.ล.ต.
ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 16.00-17.30 น. ผ่านช่องทาง facebook LIVE เพจ Digital Council of Thailand - DCT
และเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือฟังผ่าน clubhouse