สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ADVANCE SEARCH

Tags :
Crowdfunding
ค้นหา

การระดมทุนผ่านหุ้นกู้ Crowdfunding เป็นอย่างไร และมีข้อดีอย่างไร

เงินทุนสำหรับ SME ไม่ได้มีแค่ กู้ แลก ค้ำ" มาฟังประสบการณ์ของคุณกนกวรรณ ธรรมารัตน์ ที่ได้เข้าสู่การระดุมทุนด้วยหุ้นกู้ Crowdfunding วิธีการหาเงินทุนสำหรับทำธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ช่วยให้ธุรกิจของบริษัท เอเซียค้าไม้และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ไปต่อได้อย่างไม่สะดุด

09.09.2022 Share on :
Tags : Crowdfunding