สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ADVANCE SEARCH

Tags :
Crowdfunding
ค้นหา

Funding Portal คือใคร

Funding Portal คือใคร แล้วมีประโยชน์อย่างไรกับ SMEs และ Startups

04.08.2023 Share on :

 

การที่ผู้ประกอบการจะพบเจอกับนักลงทุนได้นั้น มีอยู่หลายวิธี เช่น ติดต่อผู้ลงทุนโดยตรง แต่ถ้าไม่สะดวกแบบนั้น เราก็มีอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถพบกับนักลงทุนได้ง่าย ๆ นั่นก็คือผ่านทาง Funding Portal นั่นเองครับ

.

Funding Portal คือใคร แล้วมีประโยชน์อย่างไรกับ SMEs และ Startups วันนี้เพจ Start to Grow ขอเป็นคนเล่าให้ฟังเองครับ

.

อย่างที่เราได้รู้กันแล้วว่า Crowdfunding คือการระดมทุนในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นการระดมทุนจากคนหมู่มาก ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมี Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นตัวกลางในการระดมทุน ที่จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการเงินทุน กับ ผู้ที่มีเงินลงทุน ได้มาเจอกันนั่นเองครับ

.

โดย Funding Portal นี้ เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ พูดง่าย ๆ ก็คือ “เว็บไซต์ตัวกลาง” ที่ช่วยให้เจ้าของกิจการที่ต้องการเงินทุน สามารถการระดมทุนจากผู้ลงทุนมืออาชีพ และบุคคลทั่วไปได้ โดยไม่จำเป็นต้องผ่านสถาบันการเงิน ซึ่ง Funding Portal ก็มีหน้าที่ให้คำแนะนำ พิจารณาคัดเลือก และเปิดเผยข้อมูลกิจการของเราให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อให้กิจการ SMEs และ Startups อย่างเรา ๆ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น และในทางกลับกันผู้ลงทุนก็มีทางเลือกในการลงทุนเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน

.

กิจการที่ต้องการเงินทุนนั้น สามารถเลือกที่จะเสนอขาย “หุ้น” หรือ “หุ้นกู้” ผ่าน Funding Portal ได้ จากนั้น Funding Portal จะพิจารณาและเสนอข้อมูลกิจการพร้อมรายละเอียดทั้งหมด ที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วให้แก่ผู้ลงทุนต่อไปครับ

.

ก.ล.ต. ได้กำหนดคุณสมบัติและความพร้อมของ Funding Portalดังต่อไปนี้

- เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย

- มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท

- กรรมการบริษัทต้องไม่มีคุณลักษณะต้องห้าม

- มีระบบงานที่พร้อมจะประกอบธุรกิจตามที่ประกาศกำหนด เช่น ระบบตรวจสอบตัวตนของสมาชิก ระบบทดสอบความเข้าใจการลงทุนของสมาชิก และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นต้น

.

สรุปแล้ว Funding Portal จะเป็นเหมือนแม่สื่อที่สามารถช่วยจับคู่ธุรกิจของเรากับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนกับเราได้ง่ายขึ้น

สำหรับรายชื่อ Funding Portal สามารถเข้าดูได้ตามลิงก์ด้านล่างเลยครับ

https://www.sec.or.th/TH/Pages/MarketData/ListOperator.aspx

.

ขอให้ SMEs และ Startups ทุกท่านพบกับนักลงทุนที่มีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับ

Tags : Crowdfunding