สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ADVANCE SEARCH

Tags :
Crowdfunding
ค้นหา

Crowdfunding อีกหนึ่งแหล่งเงินทุนสำหรับทำธุรกิจ

"เงินทุนสำหรับ SMEs ไม่ได้มีแค่ กู้ แลก ค้ำ" มาฟังประสบการณ์ของคุณปิยพันธ์ วงศ์ยะรา เจ้าของบริษัท 2รีด จำกัด Startup ด้านการศึกษาสาย Edtech ที่เข้าร่วมการระดมทุนผ่าน Crowdfunding platform ซึ่งเป็นวิธีการหาเงินทุนสำหรับทำธุรกิจรูปแบบใหม่ที่บริษัท 2รีด จำกัด เลือกใช้ เพื่อให้ธุรกิจเติบโต และดำเนินไปต่อได้อย่างไม่สะดุด

05.09.2022 Share on :
Tags : Crowdfunding
Related Content