สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ADVANCE SEARCH

Tags :
Crowdfunding
ค้นหา

มีไอเดียเจ๋ง ทุนน้อยมาทางนี้ (Part 1)

มีไอเดียเจ๋ง ทุนน้อยมาทางนี้ (Part 1)

11.09.2020 Share on :

 

  • ก.ล.ต. ได้พัฒนารูปแบบการระดมทุนใหม่เพื่อสตาร์ทอัพ และ SME คือการระดมทุน Crowdfunding เพื่อให้ธุรกิจที่มีไอเดีย มีเงินทุนต่อยอดสำเร็จ
  • Crowdfunding (CFD) คือการที่ผู้มีไอเดีย/ธุรกิจที่ต้องการเงินทุน นำมาเชื่อมโยงผ่านแพลตฟอร์มสู่ประชาชนทั่วไป (คราวด์) ที่สนใจธุรกิจนี้ โดยมีผลตอบแทนรูปแบบทั้ง donation reward equity
  • CFD เหมาะกับธุรกิจขนาดกลางและย่อมที่ต้องการขยายธุรกิจ เพราะข้อจำกัดของธุรกิจในการเข้าถึงแหล่งทุนจากธนาคาร แต่ CFD มีเพียง business model และ business plan และจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปทำให้ไม่ว่าอยู่มุมไหนของโลกก็เข้าถึงธุรกิจได้
  • ผู้ประกอบการที่จะระดมทุนแบบ CFD ต้องเตรียมการและมีขั้นตอนอย่างไร : ต้องดำเนินธุรกิจมาระยะหนึ่ง โดยไม่มีข้อจำกัดของรูปแบบธุรกิจว่าต้องเป็นเทคฯ เพราะธุรกิจร้านอาหารก็สามารถระดมทุนได้สำเร็จ ขึ้นอยู่กับ business model และ business plan ว่าดึงดูดผลท.ได้มั้ย มีงบการเงินย้อนหลัง ประเมินมูลค่าธุรกิจร่วมกับ Funding Portal  ทำการตลาด เตรียมเอกสารให้ผู้ลงทุนอ่านได้เข้าใจ เมื่อระดมทุนสำเร็จต้องอัพเดตข้อมูลให้ผลท. และให้ผลตอบแทนตามที่ตกลงไว้ (โดยเป็น All or nothing ถ้าระดมทุนไม่สำเร็จ 100% ต้องคืนผลท.ทั้งหมด) มีค่าใช้จ่ายในการระดมทุน 3 ส่วน คือ ค่าแรกเข้าของแพลตฟอร์ม ค่าบัญชี escrow agent และเมื่อระดมทุนสำเร็จมีค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม
  • แนวทางที่จะระดมทุนสำเร็จ : 1. สำรวจตัวเองว่าพร้อมมั้ย ทำธุรกิจมาระยะหนึ่ง ธุรกิจจับต้องได้ 2. ประเมินว่าขายให้ใคร จะสื่อสารอย่างไร 3. เตรียมตัว เตรียมเอกสารให้พร้อม 4. มีความคิดสร้างสรรค์ 5. ระดมทุนสำเร็จต้องทำตามที่สัญญาไว้กับผลท.
  • ผู้ที่ต้องการลงทุนใน CFD ต้องศึกษาข้อมูลธุรกิจบนแพลตฟอร์มของ Funding Portal และดูเพียงตัวเลขไม่ได้ต้องดู business plan ด้วย

คำถามจากผู้ชม

1) CFD เหมาะกับ SME ช่วงใด

ตอบ: ทำธุรกิจมา 2 – 3 ปี แล้วไม่มีทุนมาขยายกิจการ 

2) เปิดร้านกาแฟสามารถระดมทุน CFD ได้หรือไม่

ตอบ: ได้ ถ้าธุรกิจมีความแตกต่าง ดึงดูด 

3) ศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนได้อย่างไร

ตอบ: บนแพลตฟอร์มของ Funding Portal

4) จะหาผู้ที่สนใจจะเข้ามาลงทุนในกิจการของเรา เช่น VC หรือ Angel investors ได้จากที่ไหน

ตอบ: ต้องมีผลท.รายหนึ่งที่เชื่อมั่นในธุรกิจเราแล้วแนะนำต่อ ดูว่าธุรกิจเหมาะกับผู้ลงทุนในตปท.หรือในไทย ถ้าในไทยก็มีสมาคม VC ที่มีข้อมูล VC อยู่

Related Content