สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ADVANCE SEARCH

Tags :
Crowdfunding
ค้นหา

Crowdfunding อีกทางเลือกในการระดมทุน

เปิดมุมมอง รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต ที่มีต่อการระดมทุนผ่านตลาดทุนของผู้ประกอบการ SME และ Startup

30.10.2020 Share on :

 

“…เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ก.ล.ต. สนับสนุนให้มีการระดมทุนผ่าน Crowdfunding โดยพยายามดูให้เหมาะสมกับเกณฑ์ กติกา และลดอุปสรรคต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังเปิดให้ SME และ Startup ที่เป็นบริษัทจำกัดสามารถระดมทุนในวงจำกัด (Private Placement) ได้ โดยเสนอขายหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งจะช่วยให้สามารถระดมทุนได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น หลายคนมองว่าตลาดทุนเป็นอะไรที่ซับซ้อน SME และ Startup อาจจะรู้จักเราไม่มาก แต่อยากบอกว่าตลาดทุนไทยไม่ใช่ที่สำหรับคนตัวใหญ่เท่านั้น แต่เป็นของทุกคน…”

 

(ขอขอบคุณ ข้อมูลจากนิตยสาร SME STARTUP ฉบับเดือนตุลาคม 2020) 

 

ท่านผู้ประกอบการสามารถศึกษาข้อมูลการระดมทุนผ่านช่องทาง Crowdfunding และ Private Placement ได้ที่นี่ คลิก